Medlemsbedrifter og godkjente fag

OK Vekst Innlandet har 17 godkjente medlemsbedrifter som tilbyr varierte og tilrettelagte opplæringsarenaer, med fokus på opplæring, utvikling og mestring. De bidrar til å løfte enkeltindividene, samtidig som de forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft. Mangfoldet av arbeidsarenaer og tjenestetilbud er stort. Bedriftenes virksomhet varierer fra kantinedrift og produksjon av ved og trevarer, til produksjon av avanserte komponenter til industrien.

Åsnes

Vi har i over 25 år arbeidet med å gi mennesker muligheten til å arbeide. Deltagelse i arbeidslivet er en sentral verdi i vårt samfunn. Arbeid har betydning for den enkeltes helse, økonomi, og er med å fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv.

Godkjente fag:

KOKKFAGET

MØBELSNEKKERFAGET
PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET

KONDITORFAGET

https://atico.no

Gjøvik
 

Ats Gjøvik/Toten AS gir mennesker muligheter til et aktivt arbeidsliv. Til sammen får ca. 150 deltakere årlig tilbud om individuell oppfølging, arbeidstrening, og kursing som gjør dem i stand til å delta i arbeidslivet.

GODKJENTE FAG:

Anleggsgartnerfaget
ERNÆRINGSKOKKFAGET
LOGISTIKKFAGET
PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET

https://www.ats-gt.no

Ringsaker og Gjøvik

Vi har ambisjoner om å være et ledende selskap innen vår bransje, hvor gode resultater innenfor vårt fagfelt, arbeidsinkludering, skal ha høyt fokus. Vi jobber for mennesker som er uten jobb eller mangler utdanning

 

GODKJENTE FAG

PRODUKSJONSTEKNIKK

https://www.bragdkompetanse.no

Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja 

Vi mener at den enkelte selv er i stand til å være aktiv og skape endringer i eget liv. Du jobber sammen med oss for å bli bevisst på og få realisert dine ressurser, interesser og muligheter i arbeidslivet. Her kan du øke din kompetanse og bedre dine forutsetninger for å lykkes innen arbeidslivet.

GODKJENTE FAG: 

SALGSFAGET

https://giax.no

Østre Toten

Lepro er en VEKST-bedrift, lokalisert på Lena i Østre Toten Kommune. VEKST er et samarbeid mellom mer enn 220 bedrifter og har som formål å dyrke menneskelig vekst og utvikling.

GODKJENTE FAG:

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
SALGSFAGET
LOGISTIKKFAGET
PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET
MØBELSNEKKERFAGET
HELSEARBEIDERFAGET

https://leproas.no

Lillehammer

Vårt mål er å være en foretrukken samarbeids-partner for det lokale næringslivet i Lillehammer og et naturlig valg for mennesker som vil kvalifisere seg for arbeidslivet, heve sin kompetanse og oppleve meningsfylt aktivitet.

 

GODKJENTE FAG

PRODUKSJONSTEKNIKK
SALGSFAGET

https://www.lipro.no

Tynset

Vår visjon er mangfold og muligheter. Vi skal gi mennesker mulighet ut fra egne ønsker og forutsetninger til å realisere sine håp og framtidsplaner. Vi ønsker å  utgjøre en forskjell i folks liv.

 

GODKJENTE FAG:

ERNÆRINGSKOKKFAGET

https://meskano.no

Nordre Land

Nordre Land ASVO tilbyr tilrettelagt arbeid i trygge omgivelser med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet i bedriften skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

GODKJENTE FAG:

TØMRERFAGET
INDUSTRITEKSTILFAGET

https://nlasvo.no

Kongsvinger, Grue og Nord-Odal

Ny Vekst og Kompetanse er en non-profit kompetansebedrift med avdelinger sentralt plassert på Kongsvinger, Sagstua i Nord-Odal og på Kirkenær i Grue kommune. Bedriften ble stiftet i januar 2020 og har sitt hovedkontor på Kongsvinger.

GODKJENTE FAG:

KOKKFAGET
ERNÆRINGSKOKKFAGET

https://www.ny-as.no

Stor-Elvdal

SR Produkter står for Stor-Elvdal og Rendalen Produkter AS. Vi er en vekstbedrift som ble startet opp i 1992 og eies av Stor-Elvdal og Rendalen kommuner. Vi har to avdelinger, en avdeling i hver av våre eierkommuner og vi har over 30 ansatte. Vi ønsker å gi våre kunder kvalitet og service. 

«Sammen for utvikling og vekst».

https://www.sr-produkter.no

Søndre-Land

Sølve er både en arbeidsplass og en læringsarena, der den enkelte får individuelt tilpassede oppgaver, der det samtidig produseres nyttige produkter og tjenester som gir inntekter – og den enkelte en meningsfull og trivelig arbeidshverdag.

GODKJENTE FAG:

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
LOGISTIKKFAGET
ERNÆRINGSKOKKFAGET
PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET
VASKERIFAGET
RENHOLDSOPERATØRFAGET
AKTIVITØRFAGET

https://solve.as

Trysil og Elverum

Tepas-konsernet er et tradisjonsrikt konsern som ble etablert så langt tilbake som i 1971. Hovedkontor er i Trysil kommune. Selskapet er en arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedformål å utvikle menneskers mulighet til å få og beholde hensiktsmessig arbeid.

GODKJENTE FAG:

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET
VASKERIFAGET
CNC-MASKINERINGSFAGET

https://tepas.no

Tolga og Os

 

TOS ASVO AS er en vekstbedrift som ble etablert i 1992. Bedriften er et aksjeselskap som eies med like deler av Tolga og Os kommune.
Vi har avdelinger både på Tolga og Os

https://tosasvo.org

Elverum

Vårt samfunnsengasjement handler om at vi tror på et inkluderende samfunn for alle, der alle mennesker kan bidra.  

Derfor har Tunet siden 1991 jobbet for å utvikle mennesker til arbeid eller utdanning.

GODKJENTE FAG:

Grafisk produksjonsteknikkfag
BARNE-OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
ERNÆRINGSKOKKFAGET
SALGSFAGET
SERVICE- OG ADMINISTRASJONSFAGET

https://www.tunet-elverum.no

Å levere tjenester ut fra en helhetlig tilnærming, basert på brukerens behov og forutsetninger med den målsetning å bedre brukerens livskvalitet.

 

Respekt – Ærlighet – Utviklende – Individuell

Ethvert menneske er unikt, ukrenkelig og helhetlig. 

Med uante muligheter mentalt, fysisk og sosialt. Ethvert menneske har rett til å bli møtt med forståelse og respekt og til å bli inkludert i fellesskapet.

 

GODKJENTE FAG:

PRODUKSJOSNTEKNIKKFAGET
Våler

Våler Vekst AS er en attføringsbedrift som holder til i Våler.

Vår visjon «viser veiene videre» er et uttrykk for at vi ønsker å veilede mennesker slik at de kommer seg videre i sitt liv.

GODKJENTE FAG: 

BILPLEIEFAGET

https://www.valervekst.no/no/

Tepas
Tepas
Meskano
Giax
Atico
SR-Produkter
Tunet
Våler Vekst
ATS Gjøvik/Toten
Nordre Land Asvo
LePro
Sølve
Ny Vekst
LiPro
Bragd
TOS Asvo
Valdres Arbeidssenter
Vilja