Lærekandidatordningen

 

Lærekandidatordningen og lærlingeordningen er to likestilte ordninger, med samme rettigheter og plikter i den videregående opplæringen.

Uansett ordning fullfører elevene som hovedregel to år på videregående skole før de fortsetter opplæringen to år i bedrift. Denne modellen kalles «2 + 2 modellen». Det som skiller ordningene, er at lærekandidatene får opplæring i en vekstbedrift hvor de jobber mot utvalgte kompetansemål. De aller fleste mottar opplæringen ved vekstbedriften, men det er mulig å etablere ekstern arbeidsplass som opplæringsarena, da med tett oppfølging fra vekstbedriften. Lærekandidatene oppnår grunnkompetanse ved fullført læretid. Der Lærlinger mottar «Fagbrev», mottar lærekandidater «Kompetansebrev» ved bestått prøve.

Yrkeskartlegging

Allerede i andre klasse på videregående skole (Vg2) kan elevene starte opp Yrkeskartlegging i en av medlemsbedriftene. Elever som er vurdert som søkere til lærekandidatordningen får da prøve seg i jobb innenfor sitt fag ved en vekstbedrift. Denne kartleggingen danner grunnlag for eventuell læreplass i bedriften.

SØKNADSSKJEMA

Her finner du Søknadsskjema  

INFORMASJONSSKRIV

Her finner du Informasjonsskriv

 

Årshjul:

Her finner dere årshjulet for OK Vekst Innlandet. Klikk på bildet og kom til en digital versjon med forklaringer.