OK Vekst Innlandet

Opplæringskontor for vekst- og arbeidsinkluderende bedrifter i Innlandet

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæring av sine lærlinger og lærekandidater. Dette kan eksistere både bransjevis og som tverrfaglige opplæringskontorer. Opplæringskontoret inngår en opplæringskontrakt med lærekandidaten, men det er bedriften som ansetter lærekandidaten som har lønns- og arbeidsgiveransvaret. Lærekandidaten kan være stasjonert i bedrifter innen ulike fag, som f.eks. ernæringskokk, møbelsnekker, logistikk og salgslaget.

Noen av OK Vekst sine oppgaver
  • Informasjonsarbeid til skoler og andre om lærekandidatordningen for aktuelle søkere
  • Samarbeid med skoler om søkere og koordinering av yrkesfaglig fordypning (YFF)
  • Samarbeid med Innlandet Fylkeskommune om inngåelse av opplæringskontrakter
  • Fungere som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og fylkeskommunen
  • Samarbeid med medlemsbedriftene om oppstart, individuelle opplæringsplaner,
    vurderingssamtaler, samt generell oppfølging av lærekandidatene gjennom læretiden
  • Ansvarlig for oppmelding til kompetanseprøven
  • Gi relevant kompetanseutvikling i bedriftene
  • Samarbeid med fylkeskommunen om utdeling av kompetansebrev